Haber

Sağlık Bakanlığı, Valiliklere Covid-19 Test Ücreti Hakkında Yazı Gönderdi

Sağlık Bakanlığı, Valiliklere Covid-19 Test Ücreti Hakkında Yazı Gönderdi

Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenli olarak testler yapılıyor. Bu testler devlet göre yapılıyor olsa da isteyen kişiler özel sağlık durumu kuruluşlarına da dilekçe yaparak koronavirüs testi yaptırabilir. Bu konuda en büyük bıkkınlık ise kuruluşların sunduğu ayrı fiyat politikaları oluyordu. 

Bugün Sağlık Durumu Bakanlığı, Covid-19 test ücretlerinin sınırlanması hakkında valiliklere bir yazı yolladı. Gönderilen yazıda bu fiyat tarifesine uymayan afiyet kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı söylendi. PT-PCR test ücretlerinin tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Durumu Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde belirlenen fiyatlarla yapılmasına karar veren Sağlık Durumu Bakanlığı, bu bedel dışında ilave bir aidat istek edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Covid-19 Test Kiti

Covid-19 testi, her şey içinde 250 TL olacak

Sıhhat Bakanlığı’nın yazısına göre kişilerin talepleri üzerine yapılacak Covid-19 RT – PCR testlerinin fiyatları için düzenleme yapıldı. Testin kendisi, katma bedel vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Covid-19 izolasyon işlem bedeli dahil edinmek üzere S908115 kodlu Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR testinin ücreti 250 TL olacak.

Eğer bu testler Sıhhat Bakanlığı göre açıklanan bedelin üstünde uygulanırsa PT-PCR testi için alınan fazladan ücret müşteriye geri verilecek. Bu eylemler devam ederse sağlık durumu kuruluşunun faaliyetleri durdurulacak.

Covid-19 Test Kiti

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/sorumlu müdürleri hakkında zorunlu idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Tutarsız uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahrihat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Rağbette Umuma Kasten Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek.”

Comments
To Top