Haber

Gıda Paketlerindeki ‘Trans Yağ İçermez’ İbaresi Kaldırılıyor

Gıda Paketlerindeki 'Trans Yağ İçermez' İbaresi Kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni bir yönetmelik taslağı hazırladığı ortaya çıktı. Yeni bir tartışmayı gündeme getirmesi muhtemel olan bu taslağa tarafından yiyecek ürünlerinin etiketlerinde yer alan “trans yağ” ibaresi kaldırılıyor.

Halihazırda paketli bir yiyecek satın olmak istediğinizde ambalajının üzerinde, “Trans yağ içermez” biçiminde bir ibareyle karşılaşıyorsunuz. Bu da edinmek istediğiniz üründe, insan sağlığı için son derece zararlı olan ve hatta bir takım Avrupa Birliği ülkeleriyle Kanada’da kullanımı yasaklanmış olan trans yağın bulunmadığı anlamına geliyordu. Fakat kroki yürürlüğe girdiğinde vatandaşlar, bir yiyecek satın alırken içinde trans yağ olup olmadığını bilemeyecekler.

Bakanlık, trans yağ ibaresinin tüketiciyi yanlış yönlendirdiğini savunuyor

Trans yağ yoktur

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Yiyecek ve Yoklama Genel Müdürü Harun Seçkin kadar yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Bu düzenleme ile ‘trans yağ yoktur’ ibaresini kaldırıyoruz. Zaten trans yağ kullanımını yüzde 2 ile sınırlandırdık. Bu çok kayda değer bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin aşağı trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma olasılığı fazla düşük. Etikete ‘trans yağ yoktur’ diye yazıldığında tüketicide hatalı kavrama yaratabilir. Öteki ürünlerde trans yağ varmış gibi bir kavrama oluşuyor. Bunu önlemek istiyoruz. AB, Nisan 2021’de bu uygulamaya geçecek, biz 1 Ocak itibariyle geçmiş olacağız. Geçmişte, GDO ile ilgili benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye’de gıdalarda GDO kullanımı yasak. Bir Takım üreticiler yiyecek etiketine ‘GDO yoktur’ diye yazınca diğerleri için hileli rekabete niçin olur diye kaldırılmıştı.”

Değiştirilmek istenen mevzuat detayları ise şu şekilde

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Türk Gıda Kodeksi Yiyecek Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği“nin 35.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde değiştirme yapmak istiyor. Bu maddenin şimdiki hali şu şekilde;

MADDE 35 – (1) Gerekli besin bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur:

a) Enerji değeri.

b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuzlu miktarı.

c) Tuzlu içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir açıklama beslenme bildirimine çok yakın bir yerde yer alabilir.

ç) Öteki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde kayıtlı bilgilere ek olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları taşıyan gıdaların yüzde 2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kroki, herhangi bir değişiklik olmadan kabul edilirse, 35. maddenin birinci fıkrasının ç bendi, şu ayla gelecek:

7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Yiyecek Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirtilmiş Öteki Öğelerin Eklenmesi Hakkında Mevzuat ile getirilen kısıtlamalar dahilinde yiyecek etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz.

Comments
To Top