Haber

Bilim İnsanlarının Tutarlı Sonuçlar Çıkaramadığı Bir Denklemi Çözebilen Yapay Zeka Geliştirildi

Bilim İnsanlarının Tutarlı Sonuçlar Çıkaramadığı Bir Denklemi Çözebilen Yapay Zeka Geliştirildi

Kuantum kimyasının en büyük amacı, uzayda belirtilen bir düzende bulunan moleküllerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin, laboratuarlarda uzun süren araştırmalara gerek kalmadan daha seri bir şekilde tanımlanması olarak kabul ediliyor. 

Schrödinger Denklemi, kuantum kimyasında etkin olarak kullanılsa da daima kesin ve net sonuçlar elde etmiyordu. Ancak Berlin Freie Üniversitesi’nde tahsis yapan bir grup bilim insanı, daha önce hiç görülmemiş bir doğruluk ve hesaplama kombinasyonuna ulaşan bir suni zeka geliştirdi. Bu yapay akıl, kuantum kimyasında Schrödinger Denklemini içten bir şekilde kullanarak kesin sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. 

Kompleks kalıpları ve kuvvet denklemleri çözebilen bir asap ağı geliştirildi

schrödinger denklemi

Bir parçacığın momentumu ve enerjisi gibi tüm bilgileri içinde barındıran ve Schrödinger denkleminde kullanılan dalga fonksiyonu, kuantum kimyasının da merkezinde yatıyor. Dalga fonksiyonu, yüksek boyutlu bir bileşen olduğu için, tüm moleküllerin birbirleriyle etkileşime nasıl geçtiklerini bütün olarak ortaya koyamıyor ve birden pozitif molekülün tanımlanmasına engel oluyordu. 

Üniversitedeki bilim insanları, dalga fonksiyonlarını tek tek analiz etmenin yanı sıra, elektronların çekirdek etrafında nasıl konumlandığını ve birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiklerini ortaya koyan bir asap ağından oluşan bir suni akıl teknolojisi geliştirdi. 

Araştırmayı yürüten ekibin bir parçası olan Dr. Jan Hermann, geliştirmiş oldukları sinir ağı ile ilgili şu sözleri dile getirdi: Dalga fonksiyonlarının bakışımsız elde etmek gibi ilginç bir huyu vardır. İki elektron müşterek etkileşime girdiğinde, dalga fonksiyonunun biçim değiştirmesi gerekir. Biz de geliştirmekte olduğumuz asap ağına bu özelliği ekleyerek, daha net sonuçlar elde edilmesini sağladık.

“Suni zekanın temeline fizik yapı ettik”

berlin frei üniversitesi

Ekip çalışmasını yöneten profesör Frank Noe, araştırmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Suni zekanın temeline fiziği yapı etmek son derece manâlı bir husustur. Bu sayede özellikle kuantum alanında, dürüst tahminler ve çıkarımlar yapılabilir. Bilim insanları bu hususta suni zekaya önemli katkılarda bulunabilir ve ekibimizin de yapmaya çalıştığı şey tamamiyle bu.”

Noe ve Hermann eşliğinde yürütülen bu çalışmanın endüstriyel alanda kullanılması için daha önünde fazla uzun bir yol var. Bu araştırmanın hemen şimdi başlangıç seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, bu değin köklü bir soruna yeni bir yaklaşımlarının olmasının son derece heyecanlandırıcı olduğunu dile getiriyor. 

Comments
To Top