Haber

Bazı Ürünlerde ve Taşıt Kredilerinde Vade Sayısı Düşürüldü

Bazı Ürünlerde ve Taşıt Kredilerinde Vade Sayısı Düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Kontrol Kurumu (BDDK), bazı tüketicilerin hiç de hoşuna gitmeyeceği tahmin edilen yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Uzun zamandır tartışılan bir konu olan “taksitlerde” yeni bir düzenleme hayata geçiren kurum, değişik alanlarda uygulanabilen azami taksit sayısını düşürdü. Keza vasıta kredilerinde de vade süresi düşürüldü.

BDDK kadar yapılan açıklamalara kadar taksit sayısı düşürülen ürün grupları arasında, elektronik eşya, ziynet eşyaları ve mobilya bulunuyor. Yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla uygulanmaya başlanması bekleniyor. Peki yeni düzenleme neler içeriyor? Tüketiciler, yeni bir ürün alırken kaç taksit yapabilecekler?

Elektronik eşya alımlarında azami dört taksit yapılabilecek

Kredi kartı taksitleri

BDDK’nın internet sitesinde yer alan bilgilere tarafından vatandaşlar, fiyatı 3.500 TL’ye değin elektronik eşya alırken azami 4 taksit yapabilecekler. Böylece daha evvelden maksimum 6 olabilen taksit sayısı, iki ay düşürülmüş oldu. Keza bugüne değin 8 aya dek taksitle alınabilen ziynet eşyaları, artık maksimum 6 ay taksit taksit alınabilecek. Kuyumculuk sektöründe basılı ve külçe altın ise böyle bir sınırlandırma yapılmadı.

BDDK’nın yeni düzenlemesine kadar 18 aya değin taksit taksit satın alınabilen mobilya ürünleri, bundan sonra maksimum 12 ay taksit taksit satın alınabilecek. Ayrıca yine 18 aya değin taksit taksit satın alınabilen elektrikli eşyalar da bundan sonradan azami 12 taksit taksit satın alınabilecek. 

Araç kredilerinde vade sayısı düşürüldü

Taşıt kredisi

Fatura bedeli 300 bin TL ve üzerinde olan araçlar için kullandırılabilen kredi, bugüne değin 48 ay vade ile sınırlıydı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu zaman, 36 avuç içi düşürüldü. Benzer bir şekilde, fatura bedeli 750 bin TL’nin üstünde olan araçlar için uygulanan 48 ay vade imkanı, yeni düzenlemeyle 24 aya düşürüldü. Bütün bunlara ek olarak vasıta teminatlı kredilerin vade sınırı, 36 avuç içi düşürüldü.

BDDK tarafından konuyla ilgili olarak paylaşılan tanımlama şu şekilde:

“Kurulun 17.12.2020 tarihli toplantısında, 17.12.2020 tarih ve 24049440- 045.0112,4/5-E.18730 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı
Komite Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı avuç içi,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına dek olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört avuç içi,

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki avuç içi indirilmesine,

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Etkinlik Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Parasal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Parasal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının 

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üstünde olan araç alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan araç alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört avuç içi,

Araç teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

Comments
To Top