Haber

Bakanlıktan “Trans Yağ İçermez” İbaresiyle İlgili Yeni Açıklama: Kullanılmaya Devam Edecek

Bakanlıktan “Trans Yağ İçermez” İbaresiyle İlgili Yeni Açıklama: Kullanılmaya Devam Edecek

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın Türk Yiyecek Kodeksi Yiyecek Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 35. maddesinde bir değişim yapmayı planladığından bahsetmiştik. Bakanlık, yapacağı bu değişiklikle gıda paketleri üstünde bulunan “Trans Yağ İçermez” ibaresini kaldırmayı amaçlıyordu.

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle ilgili talimatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Denetleme Genel Müdürü Harun Seçkin göre yapılmıştı ve ibarenin tüketiciyi yanlış yönlendirebileceği savunulmuştu. Ama kamuoyunun tepkisi üzerine katıldığı bir programda yeni açıklamalarda bulunan Harun Seçkin, ibarenin kaldırılmayacağını açıklama etti. 

Gelen tepkiler, düzenlemenin her yerde gözden geçirilmesine yol açtı

Trans Yağ Yoktur ibaresi

“Yani ‘trans yağ yoktur’ ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini tarif etmek istiyorum” diyen Harun Seçkin, kendisine yöneltilen “Etiketlerden kaldırılmayacak yok mi?” sorusuna da net bir şekilde “Evet.” diyerek ibarenin kaldırılmayacağını açıkça ifade etmiş oldu.

Tarım Bakanlığı’nın değiştirmek istediği maddede, “Öteki yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde açıklanmış bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların yüzde 2’den artı trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir.” ifadesi yer alıyordu. Bakanlıksa bu maddeyi, “7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Devlete Ait Gazete’de yayımlanan Türk Yiyecek Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Kayıtlı Öteki Öğelerin Eklenmesi Hakkında Mevzuat ile getirilen kısıtlamalar dahilinde gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili ifade yapılmaz.” şeklinde değiştirecekti. Fakat gelen tepkiler, düzenlemenin her tarafta gözden geçirilmesine yol açtı.

Comments
To Top